Aktualności

Zapraszamy do współpracy!

Zapraszamy do współpracy!

18 Marzec 2021

Czytaj dalej »

Polityka jakości


Podstawową działalnością naszej firmy jest produkcja oraz sprzedaż części do pojazdów, maszyn i urządzeń dla ich producentów oraz użytkowników, w kraju i za granicą.

Pragniemy, aby Klient nasz postrzegał Agro Steel Energy Sp z o.o., jako godnego zaufania partnera, a logo naszej firmy kojarzyło się nam i naszym Klientom z:

PROFESJONALIZMEM, RZETELNOŚCIĄ oraz TERMINOWOŚCIĄ.

Deklarujemy realizację następujących celów:

 • nieustanny rozwój firmy i umocnienie jej pozycji na rynku poprzez zwiększenie liczby obsługiwanych klientów oraz osiąganych przychodów,
 • pozyskiwanie nowych odbiorców wyrobów w kraju i za granicą,
 • zapobieganie awariom produkcyjnym i dostarczanie klientom wyrobów wolnych od wad produkcyjnych,
 • realizacja zamówień klientów w uzgodnionym terminie i zgodnych parametrach,
 • stosowanie surowców i materiałów gwarantujących powtarzalną jakość produktów,
 • doskonalenie zasobów infrastruktury,
 • zwiększanie rentowności produkcji poprzez ograniczenie kosztów wad produkcyjnych.

Cele powyższe realizować będziemy poprzez:

 • stałe monitorowanie realizowanych procesów,
 • profesjonalne i indywidualne podejście do klienta i wysoką jakość jego obsługi,
 • identyfikacje i stałe spełnienie mających zastosowanie wymagań prawnych i regulacyjnych,
 • wprowadzanie nowych, skutecznych działań marketingowych,
 • ocenę potrzeb klientów i bieżące ustosunkowywanie się do ich opinii,
 • staranny dobór dostawców,
 • inwestycje w park maszyn i rozwój technologii produkcyjnej.
 • stałe podnoszenie świadomości i kwalifikacji personelu

Powyższa Polityka jakości została zakomunikowana w organizacji i podlega systematycznemu przeglądowi pod względem przydatności i aktualności.

Deklarujemy nasze pełne zaangażowanie w realizację postanowień niniejszej Polityki jakości.